statistiekmodule

MobileMobile

We hebben 11 gasten en geen leden online

Eentermen, veeltermen en getalwaarde


[Terug naar overzicht hoofdstuk]       [Oefening 1]       [Oefening 2]


In één voetbalploeg zijn er 11 basisspelers.

In negen voetbalteams zijn er bijgevolg 9.11 (=99) basisspelers.

Algemeen kunnen we stellen dat er in n aantal voetbalteams n.11 basisspelers zijn.

11n, dat het product voorstelt van het getal 11 en n,  stelt een eenterm voor. Een eenterm is een product van factoren waarin zowel een getal als een variabele (of meerdere variabelen) voorkomen! Het getal in de eenterm wordt de coëfficiënt of het cijfergedeelte genoemd, terwijl alle variabelen samen het lettergedeelte vormen.

Bij de notatie van een eenterm dienen we er rekening mee te houden dat de coëfficiënt 1 niet genoteerd wordt en dat de variabelen in alfabetische volgorde geplaatst worden! (vb: 19 abc, -7 b²d,...)

Eentermen die exact hetzelfde lettergedeelte hebben, worden gelijksoortige eentermen genoemd. Zo zijn 7a en 9a gelijksoortig omdat ze beiden 'a' als lettergedeelte hebben.

> Veeltermen

Een veelterm is een som van eentermen. Wanneer we bijvoorbeeld de som maken van de eentermen 19a en 27b, bekomen we de veelterm 19a + 27b. Omdat deze veelterm uit twee termen bestaat, wordt ook wel gesproken van een tweeterm. Zo is  een vierterm, aangezien de veelterm bestaat uit vier termen,…

> Getalwaarde van een eenterm/veelterm

De getalwaarde van een eenterm/veelterm is het getal dat bekomen wordt door in de veelterm de letters te vervangen door een gegeven getal.

Voorbeelden:

→ De getalwaarde van de eenterm 11n voor n = 7 is gelijk aan 7.11 = 77

→ De getalwaarde van de veelterm 3x²y + 8x - y voor x = 1 en y = 3 is gelijk aan    3.1².3+8.1 - 3 = 9 + 8 - 3 = 14