statistiekmodule

MobileMobile

We hebben 31 gasten en geen leden online

Rekenen met procenten


 [Terug naar overzicht hoofdstuk]      [Oefening 1]         [Oefening 2]          [Oefening 3]


Percentage bepalen van een getal

Percentages worden onder andere gebruikt in de beschrijvende statistiek.

percentages

Rekenen met procenten

Omzetten in percentage

Omzetten in procent

Voorbeeld:

In een klas van 16 leerlingen zijn op een dag 3 leerlingen afwezig. Hoeveel  procent is dit?

  • Om te weten hoeveel procent van de leerlingen die dag ziek is, delen we 3 door 16.
  • Het resultaat van de deling  is gelijk aan 0,1875
  • We vermenigvuldigen deze decimale vorm met 100 en vinden 18,75 %

Berekenen van het geheel

Wiskunde procentberekening

Voorbeeld:

12% van een bepaald bedrag is 36. Welk is dit bedrag?

  • 12% komt overeen met 36
  • Hieruit volgt dat 1% overeenkomt met  = 3
  • 100% zal dus overeenkomen met 3 . 100 = 300