Goniometrische getallen aflezen op de goniometrische cirkel (oefening)


[Terug naar de theorie]


Instructie:

- Neem een cursusblad en teken daar een goniometrische cirkel op.

- Duid vervolgens aan waar je volgende waarden kan aflezen: cos 130°, sin(-120°), tan(-200°) en cot 40°

- Controleer je oplossingen één per één door met onderstaande aanvinkvakjes te werken. Eerst vink je 'cos 130°' aan. Nadien vink je dat vakje uit en vink je het volgende vakje aan...