MobileMobile

coup4

We hebben 248 gasten en geen leden online

Opgaande en niet-opgaande deling van natuurlijke getallen


[Terug naar overzicht hoofdstuk]


Als we een natuurlijk getal delen door een natuurlijk getal, kunnen we het verband uitdrukken als volgt:

in woorden: Deeltal = deler . quotiënt + rest
in symbolen: D = d . q + r     

Hierbij moet de rest ofwel 0 zijn ofwel kleiner dan de deler.

  • Indien de rest van de deling gelijk is aan nul, spreken we van een opgaande deling.

         voorbeeld:

         8 : 4 = 2 met rest 0

  • Indien de bekomen rest verschillend is van nul, wordt gesproken van een niet-opgaande deling

         voorbeeld:

         17 : 5 = 3 met rest 2

Het verband tussen deeltal, deler, quotiënt en rest komt later ook aan bod bij het delen van veeltermen.